සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශයේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය හා ඵලදායිතා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වූ නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද ඵලදායිතා ක්‍රමවේදයන් පසු ඇගයීම් කිරීමේ එක් දින වැඩමුළුව 
 
           

 

සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශයේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය හා ඵලදායිතා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වූ නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද ඵලදායිතා ක්‍රමවේදයන් පසු ඇගයීම් කිරීමේ එක් දින වැඩමුළුවක් 2017.07.17 වන දින පෙ.ව.09.00 ට පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

          

 

එදින නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද පසු ඇගයීම් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමත්, ඒ පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීමත් සිදු කෙරුනි. 

ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම කාර්යාල පරිසරයක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ විය.

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සෙවනගල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඵලදායිතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් 2017.06.16 දින සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඵලදායිතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. එහිදී සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමා විසින් ඵලදායිතාවය කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති ආකාරය හා කාර්යාලයේ online system භාවිතාවය පිළිබඳ හරවත් දේශනයක් පවත්වන ලදී.

එහිදී ලබාගත් දැනුම හා අදහස් අමාත්‍යාංශ කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවේ අරමුණ විය.

                      

සබරගමුව පළාත් සභා බෞද්ධ සංගමය මඟින් මාසිකව පවත්වනු ලබන ධර්ම දේශනා මාලාවේ එක් පියවරක් වශයෙන් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561ක් වූ පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය නිමිති කරගනිමින් ගොඩකවෙල මල්වැස්සා වෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අතිපූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන ධර්ම දේශනය 2017 ජූනි මස 05 වන දින පෙ.ව.9.00ට සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රාවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා සැදැහැති දායකත්වය සමාජ සුබසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඩී.එම්. මාලනී අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය විසිනි.

 

රංජිත්  බණ්ඩාර  පදනම බැති ගී  සරණිය- 2017 
සබරගමුව පළාත් සමාජ සුබසාධන ගරු අමාත්‍ය  රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා විසින්  මෙහෙයවන ලද
'රංජිත් බණ්ඩාර  පදනම බැති ගී  සරණිය' 
සය වන වරටත්  2017.05.11 වන දින  රත්නපුර නගරසභා ක්‍රීඩාංගනෙය්දී  පැවැත්විණි .  
එම  බැති ගී  ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෙරපාසල්  දරු දැරියන්,  වැඩිහිටි සංවිධානවල ෙජ්‍යෂ්ඨ පුරවැසියන්  මෙන්ම
සබරගමුව පළාතේ විදුහල් කීපයකම දරු දැරියන් ඉදිරිපත්  විය.

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura