සබරගමුව පළාත් සභා බෞද්ධ සංගමය මඟින් මාසිකව පවත්වනු ලබන ධර්ම දේශනා මාලාවේ එක් පියවරක් වශයෙන් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561ක් වූ පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය නිමිති කරගනිමින් ගොඩකවෙල මල්වැස්සා වෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අතිපූජ්‍ය පාතකඩ සුමනතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන ධර්ම දේශනය 2017 ජූනි මස 05 වන දින පෙ.ව.9.00ට සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රාවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා සැදැහැති දායකත්වය සමාජ සුබසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඩී.එම්. මාලනී අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය විසිනි.

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura